testiranje-kozmeticikih-proizvoda

Bezbednost kozmetičkih proizvoda jedan je od prioriteta proizvođača, kako sa pravne strane, tako i sa stanovišta brige o korisnicima.

Na proizvođačima je obaveza da njihovi proizvodi iz serije u seriju budu bezbedni za korišćenje, i to tokom čitavog roka upotrebe. Korisnici sa pravom očekuju da svaki proizvod koji kupe bude istog kvaliteta, izgleda, mirisa, efikasnosti. Na ovaj način se osigurava i kontinuitet kvaliteta, što u velikoj meri utiče na vaš brend i kredibilitet kod korisnika. 

Sa pravne strane, redovna provera bezbednosti i stabilnosti proizvoda čini efikasnu prevenciju potencijalnih kriza, kao što su neispravni proizvodi koji dospeju na tržište a zatim se moraju povlačiti, refundirati, izdavati javna obaveštenja, itd.

U okviru Evropske unije, proizvođači su u obavezi da imaju kompletnu i ažuriranu dokumentaciju u okviru Dosijea sa informacijama o kozmetičkom proizvodu (Product Information File ili PIF). U Srbiji proizvođače obavezuje Zakon o predmetima opšte upotrebe koji zahteva zdravstvenu ispravnost kozmetičkih preparata i higijenskih proizvoda.

U našoj laboratoriji možete obaviti testiranje vaših proizvoda kroz sve potrebne analize kako biste dokazali stabilnost i bezbednost vaših proizvoda.

Testovi koje nudimo uključuju:

Test efikasnosti konzervansa, Challenge test

 • Proverite efikasnost vašeg sistema prezervacije proizvoda kako biste bili sigurni da su vaši proizvodi otporni na rast i razvoj potencijalno štetnih mikroorganizama.
 • Proizvodi podležu testu efikasnosti konzervansa (PET) prema EP, USP, ISO 11930, sa mešanim kulturama, kao i testu rekontaminacije.

Patch testovi

 • Ispitivanje alergogenog potencijala proizvoda.

Testovi iritacionog potencijala

 • Ispitivanje iritacionog potencijala proizvoda kada je u kontaktu sa očima i kožom, zatim potencijal za penetraciju, senzitizaciju i korozivno dejstvo.

Određivanje alergena

 • Utvrđivanje prisustva poznatih alergena u proizvodu.
 • Test se najčešće primenjuje za mirise, ekstrakte, i sl.

Nečistoće - elementi u tragovima

 • Utvrđivanje prisustva nečistoća u proizvodu, kao što su konzervansi, UV filteri, vitamini, teški metali, formaldehid, rezidue migracija, boje, itd.

Procena bezbednosti

 • Kompleksna procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda na osnovu nekoliko parametara.

Stabilnost

 • Da li proizvod zadržava svoje fizičke, hemijske i mikrobiološke karakteristike, kao i funkcionalnost i estetski kvalitet pri propisanim uslovima čuvanja i tokom čitavog roka trajanja?
 • Proizvodi se izlažu realnim uslovima čuvanja kako bi se potvrdila njihova stabilnost i odsustvo promena (prate se izgled, boja, miris, fizičke osobine).

Ubrzano starenje

 • Izlaganje proizvoda ekstremnim uslovima čuvanja kako bi se utvrdio proces starenja (uslovi: +50°C, +20°C, RT, +40°, UV-VIS zračenje).

Svi testovi se vrše prema QACS standardima. Ukoliko vam je potrebno testiranje vaših kozmetičkih proizvoda, kontaktirajte nas kroz kontakt formu, telefonom +381 11 24 33 585 ili mejlom office@safetyassessment.rs.