Bezbednost kozmetičkih proizvoda jedan je od prioriteta proizvođača, kako sa pravne strane, tako i sa stanovišta brige o korisnicima. Kvalitet, bezbednost i efikasnost proizvoda direktno utiču na kredibilitet brenda i odnos poverenja između proizvođača i korisnika.

Sa usaglašavanjem domaćeg zakonodavstva sa regulativom EU u oblasti kozmetičkih proizvoda, na proizvođače je stavljena dodatna odgovornost i obaveza redovnog praćenja zakonskih propisa koji se neprekidno ažuriraju na nivou EU.

Do 2023. godine svi proizvođači će biti u obavezi da imaju kompletiran Dosije sa informacijama o proizvodu (P.I.F.), što podrazmeva različite vrste testiranja proizvoda, zavisno od njegove formulacije i namene, kao i toksikološku procenu bezbednosti.

Testovi i usluge koje nudimo podrazumevaju kompletnu uslugu usaglašavanja sa regulativom EU, odnosno novim Zakonom o predmetima opšte upotrebe (Sl. glasnik R. Srbije br. 25/2019). Sve to na jednom mestu.

Naše usluge


TESTIRANJE KOZMETIKE Testovi i usluge koje nudimo podrazumevaju kompletnu uslugu usaglašavanja sa regulativom EU, odnosno novim Zakonom o predmetima opšte upotrebe (Sl. glasnik R. Srbije br. 25/2019). Detaljniji opis usluga i testova koje nudimo pogledajte ovde. KONSALTING BACK TO OVERVIEW Bez obzira da li ste na samom početku ili ste već dugo na tržištu i želite da unapredite svoje poslovanje ili se proširite na strano tržište, tu smo da vas podržimo i pomognemo vam da ostvarite svoje ciljeve. Na raspolaganju vam je naše znanje i iskustvo u oblasti razvoja i ispitivanja kozmetičkih proizvoda, kompletna podrška i savetovanje vezano za usklađivanje sa evropskom i domaćom regulativom, od razvoja i ispitivanja proizvoda, do proizvodnje i plasiranja na tržište. U okviru konsaltinga nudimo i savetovanje u vezi sa pravilnim obeležavanjem proizvoda. Evropska regulativa za kozmetičke proizvode je stroga i kontinuirano se ažurira u skladu sa novim podacima o bezbednosti proizvoda i sastojaka. Kako biste se osigurali da su Vaši proizvodi pravilno deklarisani, nudimo vam uslugu obeležavanja Vašeg kozmetičkog proizvoda u skladu sa zahtevima domaće i EU Regulative o kozmetičkim proizvodima. TESTIRANJE FARMACEUTSKIH
PROIZVODA
Kontrola kvaliteta jedan je od najvažnijih koraka u proizvodnji bilo kog proizvoda, a naročito farmaceutskih preparata koji imaju kritičnu ulogu u tretmanu oboljenja i održavanju zdravlja. Očuvanje kvaliteta u svakoj seriji proizvoda, pri različitim uslovima čuvanja ili prilikom promene metodologije izrade, ključno je u farmaceutskoj industriji. Zato se različiti tipovi farmaceutskih testova rutinski obavljaju u akreditovanim laboratorijama, kako bi se osigurala bezbednost korisnika i visok standard proizvoda.
ANALIZA HRANE QACS vrši analizu i testiranje namirnica prema definisanim i validiranim protoklima, uključujući meso, mlečne proizvode, peciva, pića, dodatke hrani… naša laboratorija nudi mikrobiološke testove, testiranje roka trajanja, analizu aditiva i kontaminenata, testove migracije iz ambalaže, kao i konsultantske usluge vezane za pravilno obeležavanje proizvoda za tržište EU.

Laboratorija je akreditovana prema ISO 17025.
BIOCIDI QACS laboratorija vrši procenu bezbednosti i efikasnosti dezificijenasa, antiseptika, i drugih biocida prema evropskim standardima.

Sprovode se baktericidni, fungicidni, sporocidni i virucidni testovi, kao i handrub/handwash testovi dezinfekcije.

Sve metode su ISO/IEC 14025 akreditovane u skladu sa GMP i prema standardu EN14885.

O nama


Kao ovlašćeni agenti QACS laboratorije iz Atine, nudimo vam usluge testiranja kozmetičkih proizvoda, biocida, lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i namirnica, kao i testove antimikrobne efikasnosti svih vrsta dezinficijenasa. Tu smo i da vam pomognemo oko usklađivanja vaših proizvoda sa regulativom.
QACS Laboratorija je osnovana 2002. godine u Atini. U QACS-u se vrše kako standardna, tako i klijentu prilagođena testiranja kozmetičkih proizvoda, biocida, lekova, namirnica i medicinskih sredstava. Cilj je osigurati kontrolu i kvalitet kroz mikrobiološke, hemijske testove, in vivo i in vitro testiranja, procenu efikasnosti i regulatorne poslove.

Stručni tim čini 80 iskusnih naučnika, a za testiranje se koristi najsavremenija oprema na prostoru od 1800m².

Home testHome test

QACS laboratorija je akreditovana