Kontrola kvaliteta jedan je od najvažnijih koraka u proizvodnji bilo kog proizvoda, a naročito farmaceutskih preparata koji imaju kritičnu ulogu u tretmanu oboljenja i održavanju zdravlja.

Očuvanje kvaliteta u svakoj seriji proizvoda, pri različitim uslovima čuvanja ili prilikom promene metodologije izrade, ključno je u farmaceutskoj industriji. Zato se različiti tipovi farmaceutskih testova rutinski obavljaju u akreditovanim laboratorijama, kako bi se osigurala bezbednost korisnika i visok standard proizvoda.

Zašto odabrati našu laboratoriju?

Farmaceutski testovi obično obuhvataju fizičko-hemijsku analizu, identifikaciju i kvantifikaciju aktivnih sastojaka i potencijalnih kontaminenata, prisustvo nečistoća, mikrobiološka stabilnost, itd.

U našoj laboratoriji na raspolaganju su vam sledeći testovi:

Testovi migracije

    Nudimo studije migracija iz ambalaže i proizvodne opreme koje su ključne u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi tragova nečistoća, i to organskih i neorganskih komponenti, isparljivih i neisparljivih rezidua, i drugih nečistoća uz pomoć hromatografije (HPLC), masene spektrometrije (GC-MS, LC-MS, ICP-MA) i UV-VIS spektroskopije.

Testiranje stabilnosti

    ICH oprema za čuvanje;

    Različiti uslovi čuvanja (temperatura i relativna vlažnost);

   Fotostabilnost prema ICH Q1B.

Validacija i prenos metoda

Sprovodimo studije validacije metoda i protokole za prenos validiranih metoda.

Mikrobiološki testovi

    Identifikacija mikroba DNK analizom;

    Test efikasnosti konzervansa(Challenge test);

    Sterilnost.

Medicinska sredstva

Biološka procena u okviru koje se vrši:

    Testiranje citotoksičnosti, senzitizacije, iritacije ili intrakutane reaktivnosti, sistemske toksičnosti, subhronične toksičnosti i gonotoksičnosti;

  In Vitro testovi na rekonstruisanim modelima tkiva;

    Analitičke metode koje uključuju hemijske analize, razvoj, validaciju i identifikaciju metode, merenje degradacionih produkata, nečistoća, i dr.;

   Stabilnost;

    Mikrobiološki testovi;

   Fizička testiranja.