Testiranje farmaceutskih proizvoda

Kontrola kvaliteta jedan je od najvažnijih koraka u proizvodnji bilo kog proizvoda, a naročito farmaceutskih preparata koji imaju kritičnu ulogu u tretmanu oboljenja i održavanju zdravlja.

Očuvanje kvaliteta u svakoj seriji proizvoda, pri različitim uslovima čuvanja ili prilikom promene metodologije izrade, ključno je u farmaceutskoj industriji. Zato se različiti tipovi farmaceutskih testova rutinski obavljaju u akreditovanim laboratorijama, kako bi se osigurala bezbednost korisnika i visok standard proizvoda.

Zašto odabrati našu laboratoriju za farmaceutsko testiranje?

Farmaceutski testovi obično obuhvataju fizičko-hemijsku analizu, identifikaciju i kvantifikaciju aktivnih sastojaka i potencijalnih kontaminenata, prisustvo nečistoća, mikrobiološka stabilnost, itd.

U našoj laboratoriji na raspolaganju su vam sledeći testovi:

    Testovi migracije. Nudimo studije migracija iz ambalaže i proizvodne opreme koje su ključne u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi tragova nečistoća, i to organskih i neorganskih komponenti, isparljivih i neisparljivih rezidua, i drugih nečistoća uz pomoć hromatografije (HPLC), masene spektrometrije (GC-MS, LC-MS, ICP-MA) i UV-VIS spektroskopije.

    Testiranje stabilnosti (ICH oprema za čuvanje, različiti uslovi čuvanja (temperatura i relativna vlažnost), fotostabilnost prema ICH Q1B).

    Studije validacije metoda i protokoli za prenos validiranih metoda.

    Mikrobiološki testovi (identifikacija mikroba DNK analizom, test efikasnosti konzervansa(Challenge test), sterilnost).

Medicinska sredstva

Biološka procena u okviru koje se vrši:

   Testiranje citotoksičnosti, senzitizacije, iritacije ili intrakutane reaktivnosti, sistemske toksičnosti, subhronične toksičnosti i genotoksičnosti;

   In Vitro testovi na rekonstruisanim modelima tkiva;

   Analitičke metode koje uključuju hemijske analize, razvoj, validaciju i identifikaciju metode, merenje degradacionih produkata, nečistoća, i dr.;

   Stabilnost;

   Mikrobiološki testovi;

   Fizička testiranja.

Analiza hrane

QACS vrši analizu i testiranje namirnica prema definisanim i validiranim protoklima, uključujući meso, mlečne proizvode, peciva, pića, dodatke hrani…

   Testovi koje naša laboratorija nudi su:

   Mikrobiološki testovi;

  Testiranje roka trajanja;

  Analiza aditiva i kontaminenata;

   Migracija iz ambalaže;

  Konsultantske usluge vezane za pravilno obeležavanje proizvoda za tržište EU.

  Laboratorija je akreditovana prema ISO 17025.

Biocidi

QACS laboratorija vrši procenu bezbednosti i efikasnosti dezificijenasa, antiseptika, i drugih biocida prema evropskim standardima.  

Sprovode se baktericidni, fungicidni, sporocidni i virucidni testovi, kao i handrub/handwash testovi dezinfekcije.

Sve metode su ISO/IEC 14025 akreditovane u skladu sa GMP i prema standardu EN14885.