Bezbednost kozmetičkih proizvoda jedan je od prioriteta proizvođača, kako sa pravne strane, tako i sa stanovišta brige o korisnicima. Kvalitet, bezbednost i efikasnost proizvoda direktno utiču na kredibilitet brenda i odnos poverenja između proizvođača i korisnika.

Sa usaglašavanjem domaćeg zakonodavstva sa regulativom EU u oblasti kozmetičkih proizvoda, na proizvođače je stavljena dodatna odgovornost i obaveza redovnog praćenja zakonskih propisa koji se neprekidno ažuriraju na nivou EU.

Do 2023. godine svi proizvođači će biti u obavezi da imaju kompletiran Dosije sa informacijama o proizvodu (P.I.F.), što podrazumeva različite vrste testiranja proizvoda, zavisno od njegove formulacije i namene, kao i toksikološku procenu bezbednosti.

Testovi i usluge koje nudimo podrazumevaju kompletnu uslugu usaglašavanja sa regulativom EU, odnosno novim Zakonom o predmetima opšte upotrebe (Sl. glasnik R. Srbije br. 25/2019). Sve to na jednom mestu.

Naše usluge

Nudimo vam usluge testiranja predmeta opšte upotrebe, a tu smo i da vam pomognemo oko usklađivanja vaših proizvoda sa regulativom. Neke od usluga koje pružamo su:


Testiranje kozmetičkih proizvoda;
Regulatorni konsalting i obeležavanje kozmetičkih proizvoda;
Testiranje lekova i medicinskih sredstava;
Procena bezbednosti i efikasnosti biocida;
Analiza i testiranje namirnica.

O nama


Kao ovlašćeni agenti QACS laboratorije iz Atine, nudimo vam usluge testiranja kozmetičkih proizvoda, biocida, lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i namirnica, kao i testove antimikrobne efikasnosti svih vrsta dezinficijenasa. Tu smo i da vam pomognemo oko usklađivanja vaših proizvoda sa regulativom.
QACS Laboratorija je osnovana 2002. godine u Atini. U QACS-u se vrše kako standardna, tako i klijentu prilagođena testiranja kozmetičkih proizvoda, biocida, lekova, namirnica i medicinskih sredstava. Cilj je osigurati kontrolu i kvalitet kroz mikrobiološke, hemijske testove, in vivo i in vitro testiranja, procenu efikasnosti i regulatorne poslove.

Stručni tim čini 80 iskusnih naučnika, a za testiranje se koristi najsavremenija oprema na prostoru od 1800m².

QACS laboratorija je akreditovana