QACS laboratorija vrši procenu bezbednosti i efikasnosti dezificijenasa, antiseptika, i drugih biocida prema evropskim standardima.  

Sprovode se baktericidni, fungicidni, sporocidni i virucidni testovi, kao i handrub/handwash testovi dezinfekcije.

Sve metode su ISO/IEC 14025 akreditovane u skladu sa GMP i prema standardu EN14885.