Test efikasnosti konzervansa

    Proverite efikasnost vašeg sistema konzervanasa kako biste bili sigurni da su vaši proizvodi otporni na rast i razvoj potencijalno štetnih mikroorganizama.

    Iskusni naučnici QACS laboratorije će predložiti najefikasniju vrstu Challenge testa: prema EP, USP, ISO 11930, sa mešanim kulturama, test rekontaminacije ili protokol za vlažne maramice.

Stabilnost kozmetičkog proizvoda

U okviru ovih testova čiji se protokli prilagođavaju vašem proizvodu i zahtevima nudimo vam:

    Test stabilnosti;

    Kompatibilnost sa ambalažom;

    Čuvanje pod određenim uslovima;

    Određivanje PAO (perioda nakon otvaranja);

    Funkcionalnost, senzorne osobine, kao i hemijske i mikrobiološke karakteristike.

Za svakog proizvođača je važno da dokaže da njegov proizvod zadržava fizičke, hemijske i mikrobiološke karakteristike, kao i funkcionalnost i estetski kvalitet pri propisanim uslovima čuvanja i tokom čitavog roka trajanja.

Testovi stabilnosti neophodni su tokom razvoja proizvoda, pri preformulaciji, promeni tehnologije i mesta proizvodnje i promeni pakovnog materijala.

Određivanje nečistoća i alergena

Utvrđivanje prisustva nečistoća i tragova nečistoća obezbeđuju zakonsku usaglašenost proizvoda i bezbednost korisnika.

QACS laboratorija je GMP sertifikovana za analize:

    Teških metala;

    Nečistoća tipa ftalata, formaldehida, i dr.;

    Nitrozamina;

    Alergena;

    Ostataka rastvarača.

Klinički testovi efikasnosti

QACS laboratorija nudi široki spektar kliničkih testova, najmoderniju opremu i široku bazu volontera, standardne i personalizovane protokole.

U okviru testova efikasnosti nudimo:

  •    Oftalmološko testiranje;
  •    Testove za dokazivanje hidratacije, smanjenja bora i crvenila, elastičnosti kože, izbeljivanja, kontrole sebuma;
  •    Testiranje protiv-perutne efikasnosti;
  •    Nekomedogenosti, i dr.

In Vitro testovi efikasnosti

U skladu sa zahtevima regulative u vezi zabrane testiranja na životinjama i razvoja alternativnih metoda, QACS laboratorija nudi alternativne metode testiranja senzitizacije, toksičnosti, efikasnosti i tolerancije na kozmetički proizvod, koje su validirane kako od strane ECVAM-a, tako i in-house.

U ovu vrstu testova spadaju:

    In vitro test iritacije oka, korozije oka i kože;

  In vitro test inhalatorne toksičnosti u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom.

Dermatološko testiranje

Podrazumeva procenu potencijalnih iritacija i alergijskih reakcija na kozmetički proizvod.

Za dokaz tvrdnji da je proizvod neiritantan za kožu koristi se Patch test na određenom broju volontera, koji podrazumeva četrdesetosmočasovnu okluziju nakon koje sledi klinička procena stanja kože od strane dermatologa.

Tvrdnja "hipoalergijski proizvod" može se dokazati HRIPT testom koji podrazumeva ponovljene aplikacije tokom dužeg vremenskog perioda u cilju praćenja kompatibilnosti proizvoda sa kožom, i njegovog alergijskog potencijala.

Regulatorni konsalting i obeležavanje kozmetičkih proizvoda

Vi ste nova kompanija na kozmetičkom tržištu?

Već ste dugo na tržištu, ali želite da unapredite svoje poslovanje?

Planirate da proširite svoje poslovanje na strano tržište?

Bez obzira u koju kategoriju spadate, tu smo da vas podržimo i pomognemo vam da ostvarite svoje ciljeve.

Na raspolaganju vam je naše znanje i iskustvo u oblasti razvoja i ispitivanja kozmetičkih proizvoda, kompletna podrška i savetovanje vezano za usklađivanje sa evropskom i domaćom regulativom, od razvoja i ispitivanja proizvoda, do proizvodnje i plasiranja na tržište.

U okviru konsaltinga nudimo i savetovanje u vezi sa pravilnim obeležavanjem proizvoda. Evropska regulativa za kozmetičke proizvode je stroga i kontinuirano se ažurira u skladu sa novim podacima o bezbednosti proizvoda i sastojaka. Kako biste se osigurali da su Vaši proizvodi pravilno deklarisani, nudimo vam uslugu obeležavanja Vašeg kozmetičkog proizvoda u skladu sa zahtevima domaće i EU Regulative o kozmetičkim proizvodima.