QACS vrši analizu i testiranje namirnica prema definisanim i validiranim protoklima, uključujući meso, mlečne proizvode, peciva, pića, dodatke hrani…

Testovi koje naša laboratorija nudi:

    Mikrobiološki testovi;

    Testiranje roka trajanja;

   Analiza aditiva i kontaminenata;

    Migracija iz ambalaže;

    Kao i konsultantske usluge vezane za pravilno obeležavanje proizvoda za tržište EU.

Laboratorija je akreditovana prema ISO 17025.