Regulatorni zahtevi EU o kozmetičkim proizvodima
Regulatorni zahtevi EU o kozmetičkim proizvodima – kako ih ispuniti u Republici Srbiji?
3 марта, 2017
Kako pripremiti Dosije sa informacijama o kozmetičkom proizvodu ili PIF
Kako pripremiti Dosije sa informacijama o kozmetičkom proizvodu (P.I.F.)?
18 октобра, 2019
Show all

Kvalitet, efikasnost i bezbednost kozmetičkih proizvoda: osvrt na evropske propise

Kvalitet, efikasnost i bezbednost kozmetičkih proizvoda

Centar za kozmetologiju i dermofarmaciju pri Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održao je radionicu na temu iz naslova.

Bili smo pozvani i mi iz CrystalDerma-e kao predstavnici kozmetičke industrije, a zbog naše lepe saradnje sa Katedrom. Cilj nam je bio da podelimo svoja iskustva i ponudimo pomoć domaćim proizvođačima da što brže i jednostavnije prođu period usaglašavanja sa regulativom EU.

Na kursu su bile obrađene sledeće teme:

  • zakonski propisi u EU (Kozmetička uredba 1223/2009 EC i ostali propisi);
  • nacionalni zakonski propisi o kvalitetu, efikasnosti i bezbednosti kozmetičkog proizvoda (KP), itd;
  • zakonski status, osobine i bezbednost konzervanasa, boja/pigmenata, UV filtera i nanomaterijala, koji se koriste kao kozmetički sastojci;
  • pravilna mikrobiološka zaštita KP;
  • uslovi za izradu KP;
  • toksikološka procena bezbednosti KP;
  • zahtevi vezani za formulisanje organskih i prirodnih KP;
  • priprema PIF-a, priprema i sprovođenju određenih studija efikasnosti (studije slučaja).

Detaljan program kursa pogledajte ovde.