Kvalitet, efikasnost i bezbednost kozmetičkih proizvoda
Kvalitet, efikasnost i bezbednost kozmetičkih proizvoda: osvrt na evropske propise
1 марта, 2019
Show all

Regulatorni zahtevi EU o kozmetičkim proizvodima – kako ih ispuniti u Republici Srbiji?

Regulatorni zahtevi EU o kozmetičkim proizvodima

U Privrednoj komori Srbije, a na inicijativu Crystal Derme, organizovana je edukativna radionica na temu iz naslova.

Domaći proizvođači su imali priliku da čuju predstavnike Ministarstva zdravlja, koji su nam predstavili svoj rad i probleme na koje nailaze prilikom usklađivanja našeg zakonodavstva sa evropskim po pitanju kozmetičkih proizvoda. Ovo je veliki izazov za naše ministarstvo s obzirom da nam sudstvo nije usklađeno sa evropskim, a krajnji rok za potpuno usaglašavanje je kraj 2018. godine.

Sa druge strane, proizvođači bi trebalo da imaju jasnu sliku šta ih očekuje i, ukoliko već nisu, da otpočnu sa usaglašavanjem sa EU Kozmetičkom Uredbom 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.

Veliku podršku u vezi sa ovom radionicom imali smo i od Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Profesorka dr Savić nam je predstavila EU Uredbu 655/2013 o kozmetičkim tvrdnjama.

Učesnici su, takođe, čuli najvažnije novine koje Kozmetička uredba donosi i praktične savete o redosledu koraka i testova koji su zakonska obaveza shodno kozmetičkoj Uredbi. Pošto je Crystal Derma od 2017. godine ovlašćeni agent kompanije QACS© iz Atine, naš gost je bio Yiannis Kapenstratakis, procenjivač bezbednosti kozmetičkih proizvoda koji je predstavio svoju kompaniju, analize i usluge koje pružaju, kao i akreditacije koje poseduju.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na odzivu i nadamo se budućem kontaktu i saradnji.


Aleksandra Stanivuković dipl.farm, spec. kozmetologije; Crystal Derma, Beograd – ovlašćeni agent QACS© Ltd, Atina

Preuzmite prezentacije

Intervju