Novosti

 

Laboratorija

18.10.2019. godine

Kako pripremiti Dosije sa informacijama o kozmetičkom proizvodu (P.I.F.)?

Na radionici održanoj u martu ove godine imali smo priliku da održimo predavanje na temu iz naslova, a koja je interesantna svim proizvođačima kozmetike koji žele da predstave svoje proizvode na evropskom tržištu. Ovde ćemo vam ukratko predstaviti osnovne informacije (za detalje ili pitanja o vašem konkretnom slučaju, kontaktirajte nas telefonom +381 11 24 33 585 ili mejlom: office@safetyassessment.rs).

Šta je P.I.F.?

P.I.F. (Product Information File) ili Dosije sa informacijama o proizvodu  sastavlja odgovorna osoba za svaki kozmetički proizvod pre plasiranja na tržište. Može biti u elektronskoj ili papirnoj formi, na jeziku razumljivom nadležnoj inspekciji. Dostavlja se inspektoru u roku od 72 sata, i čuva se 10 godina od kada je poslednja serija plasirana na tržište.

Ko je odgovorna osoba?

Odgovorna osoba:

 • Odgovara za usaglašenost sa propisima i bezbednost proizvoda;
 • Sarađuje sa proceniteljem bezbednosti i odgovara za njegovu kvalifikaciju/rad;
 • Prikuplja podatke o proizvodu, sastavlja i ažurira P.I.F. (naučna znanja);
 • Proverava usaglašenost formulacije i obeležavanja sa zakonskim propisima i komunicira sa inspekcijom (regulatorna znanja);
 • Prijavljuje proizvod na CPNP portal.

Šta sadrži P.I.F.?

Osnovni delovi Dosijea su:

 1. Opis kozmetičkog proizvoda (bar kod, CPNP broj, slika, itd.)
 2. Izveštaj o bezbednosti kozmetičkog proizvoda (Cosmetic Product Safety Report, CPSR)
 3. Opis proizvodne metode i izjava o usaglašenosti sa DPP (Dobrom Proizvođačkom Praksom)
 4. Dokazi o efektima proizvoda (in vivo/in vitro metode)
 5. Informacije o ispitivanjima na životinjama od strane proizvođača, njegovog agenta ili dobavljača.

1.3.2019. godine

Kvalitet, efikasnost i bezbednost kozmetičkih proizvoda: osvrt na evropske propise

Centar za kozmetologiju i dermofarmaciju pri Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održao je radionicu na temu iz naslova.

Bili smo pozvani i mi iz CrystalDerma-e kao predstavnici kozmetičke industrije, a zbog naše lepe saradnje sa Katedrom. Cilj nam je bio da podelimo svoja iskustva i ponudimo pomoć domaćim proizvođačima da što brže i jednostavnije prođu period usaglašavanja sa regulativom EU.

Na kursu su bile obrađene sledeće teme:

 • zakonski propisi u EU (Kozmetička uredba 1223/2009 EC i ostali propisi);
 • nacionalni zakonski propisi o kvalitetu, efikasnosti i bezbednosti kozmetičkog proizvoda (KP), itd;
 • zakonski status, osobine i bezbednost konzervanasa, boja/pigmenata, UV filtera i nanomaterijala, koji se koriste kao kozmetički sastojci;
 • pravilna mikrobiološka zaštita KP;
 • uslovi za izradu KP;
 • toksikološka procena bezbednosti KP;
 • zahtevi vezani za formulisanje organskih i prirodnih KP;
 • priprema PIF-a, priprema i sprovođenju određenih studija efikasnosti (studije slučaja).

Gepostet von Centar za kozmetologiju i dermofarmaciju am Freitag, 1. März 2019

Detaljan program kursa pogledajte ovde.


03.03.2017.

Regulatorni zahtevi EU o kozmetičkim proizvodima – kako ih ispuniti u Republici Srbiji?

U Privrednoj komori Srbije, a na inicijativu Crystal Derme, organizovana je edukativna radionica na temu iz naslova.

Domaći proizvođači su imali priliku da čuju predstavnike Ministarstva zdravlja, koji su nam predstavili svoj rad i probleme na koje nailaze prilikom usklađivanja našeg zakonodavstva sa evropskim po pitanju kozmetičkih proizvoda. Ovo je veliki izazov za naše ministarstvo s obzirom da nam sudstvo nije usklađeno sa evropskim, a krajnji rok za potpuno usaglašavanje je kraj 2018. godine.

Sa druge strane, proizvođači bi trebalo da imaju jasnu sliku šta ih očekuje i, ukoliko već nisu, da otpočnu sa usaglašavanjem sa EU Kozmetičkom Uredbom 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.

Veliku podršku u vezi sa ovom radionicom imali smo i od Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Profesorka dr Savić nam je predstavila EU Uredbu 655/2013 o kozmetičkim tvrdnjama.

Učesnici su, takođe, čuli najvažnije novine koje Kozmetička uredba donosi i praktične savete o redosledu koraka i testova koji su zakonska obaveza shodno kozmetičkoj Uredbi. Pošto je Crystal Derma od 2017. godine ovlašćeni agent kompanije QACS© iz Atine, naš gost je bio Yiannis Kapenstratakis, procenjivač bezbednosti kozmetičkih proizvoda koji je predstavio svoju kompaniju, analize i usluge koje pružaju, kao i akreditacije koje poseduju.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na odzivu i nadamo se budućem kontaktu i saradnji.


Aleksandra Stanivuković dipl.farm, spec. kozmetologije

Crystal Derma, Beograd – ovlašćeni agent QACS© Ltd, Atina

Preuzmite prezentacije

Intervju