Sample Page

3 марта, 2017
Regulatorni zahtevi EU o kozmetičkim proizvodima

Regulatorni zahtevi EU o kozmetičkim proizvodima – kako ih ispuniti u Republici Srbiji?

U Privrednoj komori Srbije, a na inicijativu Crystal Derme, organizovana je edukativna radionica na temu iz naslova. Domaći proizvođači su imali priliku da čuju predstavnike Ministarstva […]
1 марта, 2019
Kvalitet, efikasnost i bezbednost kozmetičkih proizvoda

Kvalitet, efikasnost i bezbednost kozmetičkih proizvoda: osvrt na evropske propise

Centar za kozmetologiju i dermofarmaciju pri Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održao je radionicu na temu iz naslova. Bili smo pozvani […]
18 октобра, 2019
Kako pripremiti Dosije sa informacijama o kozmetičkom proizvodu ili PIF

Kako pripremiti Dosije sa informacijama o kozmetičkom proizvodu (P.I.F.)?

Na radionici održanoj u martu ove godine imali smo priliku da održimo predavanje na temu iz naslova, a koja je interesantna svim proizvođačima kozmetike koji žele […]